Materiały Budowlane ? Usługi Transportowe ? Pasze ? Nawozy Sztuczne ? Artykuły Ogrodnicze, Rolnicze i Przemysłowe

Materiały budowlane

CEMENT PORTLANDZKI II/B-M (V-LL) 42,5 R

Skład
Cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II/B-M (V-LL) 42,5 R spełnia wymagania normy europejskiej PN-EN 197-1. W skład cementu wchodzi klinkier portlandzki, popiół lotny krzemionkowy, kamień wapienny oraz regulator czasu wiązania (siarczan wapnia w postaci gipsu). Proporcje dodatków zostały tak dobrane, aby w pełni wykorzystać własności hydrauliczne popiołów lotnych oraz polepszyć własności reologiczne mieszanki betonowej.
Właściwości
szybka dynamika narastania wytrzymałości wczesnych,
wysokie ciepło hydratacji,
dobra urabialność mieszanki betonowej.
Zalecane stosowanie
 produkcja betonu towarowego w klasach do C 50/60,
produkcja prefabrykatów wielko- i drobnowymiarowych,
produkcja betonu samozagęszczalnego SCC,
produkcja betonów wysokiej wytrzymałości BWW,
produkcja zapraw murarskich i tynkarskich,
stabilizacje,
podsypki i podbudowy,
jastrychy,
betony niezbrojone,
betony konstrukcyjne zbrojone w klasach ekspozycji XC1, XC2, XC3.

Cena i dostępne wersje:

CENA ZA TONĘ BRUTTO 343,17 zł – ODBIÓR WŁASNY LOCO CEMENTOWNIA NOWINY KOŁO KIELC
CENY OBOWIĄZUJĄ DO 30 listopada 2013
ODBIORY CAŁOSAMOCHODOWE 23,8 LUB 25,2 TONY
OPCJONALNIE OFERUJEMY TRANSPORT – CENA DO UZGODNIENIA
MNIEJSZE ILOŚCI SĄ MOŻLIWE DO KUPIENIA W NASIELSKU (48 KM OD WARSZAWY) 

cement