Materiały Budowlane • Usługi Transportowe • Pasze • Nawozy Sztuczne • Artykuły Ogrodnicze, Rolnicze i Przemysłowe

Artykuły ogrodnicze

ŻYŁKA DO PODKASZAREK NA SZPULI

Żyłki zamienne do kos i podkaszarek spalinowych i elektrycznych.

 

Cena i dostępne wersje:

1,6 mm x 250 mb – 64,00 zł

2,0 mm x 150 mb –  45,00 zł

2,4 mm x 150 mb – 56,00 zł

 

 

żyłkaPrzedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Bryśkiewicz" s.c. realizuje projekt "Rozwój przez innowacje dla budownictwa"
WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH
PRIORYTETU I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”

DZIAŁANIA 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013