Materiały Budowlane, Usługi Transportowe, Pasze, Nawozy Sztuczne, Artykuły Ogrodnicze, Rolnicze i Przemysłowe

Materiały budowlane

BLUE DOLPHIN KIJ TELESKOPOWY

Tkanina: poliester dziany, fazowany

Technologia produkcji: termofuzja

Zastosowanie:

JEDNO KRYCIE – ŚCIANY, SUFITY -do gładkich powierzchni, pozostawia gładką strukturę

FARBY: gęste, emulsyjne, lateksowe, akrylowe, wodorozcieńczalne

Idealny na każdy remont


Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Bryśkiewicz" s.c. realizuje projekt "Rozwój przez innowacje dla budownictwa"
WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH
PRIORYTETU I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”

DZIAŁANIA 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013