Materiały Budowlane, Usługi Transportowe, Pasze, Nawozy Sztuczne, Artykuły Ogrodnicze, Rolnicze i Przemysłowe

Artykuły ogrodnicze

PODSTAWKI REGULOWANE 50-70 MM PŁYTY TARAS CHODNIK

Podstawki pod płyty tarasowe wykonane sa z kopolimeru polipropylenu. Podstawki zbudowane są ze stopki wzmocnionej żebrami o średnicy 208 mm.
Podstawki ułatwiają wypoziomowanie powierzchni dzięki płynnej regulacji wysokości od 50 do 70 mm.
Podstawki pod płyty tarasowe przeznaczone są do układania i podtrzymywania płyt tarasowych i chodnikowych z takich materiałów jak np. granit, marmur, lastriko.
Każda z podstawek wytrzymuje nacisk 1000kg. Ze względu na równomierne rozłożenie siły nacisku na wszystkie zastosowane podstawki maksymalny nacisk na 1metr kwadratowy powierzchni przy zastosowaniu płytek 50 x 50 cm wynosi 4000 kg, a płytek 40 x 40 cm 6250 kg.
Podstawki mogą być stosowane na tarasach zewnętrznych przeznaczonych do ruchu pieszego w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzyteczności publicznej.
Na podstawkach tych układane są płytki nawierzchniowe na sucho bez żadnej zaprawy. Wyposażone są w prowadnice zapobiegające przesuwaniu się płytek na skutek ruchu pieszego i rozszerzalności termicznej. Dzięki 4mm. fudze płyty utrzymują odległość między sobą oraz nie opierają się o podłoże całą swoją powierzchnią. Powietrze swobodnie dostaje się miedzy płyty a podłoże, woda odcieka pod nawierzchnię płyt. Dolną część podstawki zaprojektowano tak, aby woda była odprowadzana bezpośrednio na pokrycie, unikając w ten sposób tworzenia zastoisk wodnych.
Wszystkie podstawki są modułowe i mogą być łączone ze sobą w celu uzyskania żądanej wysokości, co pozwala na zniwelowanie nierówności podłoża. Są zaprojektowane w ten sposób aby zapobiegać zarysowaniom powierzchni.
Ponadto ważnymi zaletami tych podstawek są: łatwość układania, możliwość szybkiego usunięcia nawierzchni w przypadku konieczności dokonania przeglądu, wzrost izolacyjności termicznej spowodowany występowaniem pustki powietrznej pomiędzy płytkami nawierzchniowymi a pozostałymi warstwami stropodachu.

 

podstawka 2


Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Bryśkiewicz" s.c. realizuje projekt "Rozwój przez innowacje dla budownictwa"
WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH
PRIORYTETU I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”

DZIAŁANIA 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013