Materiały Budowlane, Usługi Transportowe, Pasze, Nawozy Sztuczne, Artykuły Ogrodnicze, Rolnicze i Przemysłowe

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE Z 12.03.2013 O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOTY:

1) Zakup automatycznej maszyny do gięcia dwukierunkowego do obróbki stali w szpulkach, walcowanej na gorąco lub ciągnionej na zimno – obróbka prętów o średnicy od 6 do 13 mm, oraz zakup licencji do automatycznej maszyny do gięcia.
2) Zakup maszyny do gięcia dwukierunkowego do obróbki prętów o średnicy od 14 mm do 32 mm.

Pobierz ogłoszenie


 

OGŁOSZENIE O REALIZACJI PROJEKTU PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

Firma realizuje projekt w ramach Działania 6.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

Pobierz ogłoszenie

 

 


Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Bryśkiewicz" s.c. realizuje projekt "Rozwój przez innowacje dla budownictwa"
WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH
PRIORYTETU I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”

DZIAŁANIA 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013