Materiały Budowlane, Usługi Transportowe, Pasze, Nawozy Sztuczne, Artykuły Ogrodnicze, Rolnicze i Przemysłowe

Materiały budowlane

STYROPIAN Austrotherm EPS FASSADA ZAKŁADKA

Płyty ze styropianu Austrotherm EPS  zaleca się stosować w budownictwie jako izolację termiczną:

  •  w zestawach wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych, objętych Aprobatą Techniczną,
  •  w złożonych systemach izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi, zgodnych z wymaganiami ETAG 004,
  •  w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania (ETICS), zgodnych z wymaganiami PN-EN 13499, w których potwierdzono przydatność wyrobu o właściwościach techniczno-użytkowych, przywołanych w kodzie wyrobu Austrotherm EPS 
STYROPIAN AUSTROTHERM EPS 038
WŁAŚCIWOŚCI:
Produkt zgodny z normą PN-EN 13163:2009
Powierzchnie płyty: 0,5 m?
Wytrzymałość na rozciąganie: ? 100 kPa
Wytrzymałość na zginanie: ? 115 kPa
Wytrzymałość na ściskanie: ? 70 kPa
Współczynnik przewodzenia ciepła: lambda ? 0,038 W/mK
Klasa reakcji na ogień: E
STYROPIAN AUSTROTHERM EPS 040
WŁAŚCIWOŚCI:
Produkt zgodny z normą PN-EN 13163:2013-05
Powierzchnie płyty: 0,5 m?
Wytrzymałość na rozciąganie: ? 100 kPa
Wytrzymałość na zginanie: ? 100 kPa
Współczynnik przewodzenia ciepła: lambda ? 0,040 W/mK
Klasa reakcji na ogień: E
STYROPIAN AUSTROTHERM EPS 042
WŁAŚCIWOŚCI:
Produkt zgodny z normą PN-EN 13163:2009
Powierzchnie płyty: 0,5 m?
Wytrzymałość na rozciąganie: ? 80 kPa
Wytrzymałość na zginanie: ? 75 kPa
Współczynnik przewodzenia ciepła: lambda ? 0,042 W/mK
Klasa reakcji na ogień: E

AUSTROTHERM EPS 038 FASSADA ZAKŁADKA

AUSTROTHERM EPS 040 FASSADA ZAKŁADKA

AUSTROTHERM EPS 042 FASSADA ZAKŁADKA


Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Bryśkiewicz" s.c. realizuje projekt "Rozwój przez innowacje dla budownictwa"
WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH
PRIORYTETU I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”

DZIAŁANIA 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013