Materiały Budowlane, Usługi Transportowe, Pasze, Nawozy Sztuczne, Artykuły Ogrodnicze, Rolnicze i Przemysłowe

Materiały budowlane

STYROPIAN Austrotherm EPS 035 EXPERT ZIELONY

PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA

Płyty styropianowe Austrotherm EPS 035 EXPERT mogą być stosowane w aplikacjach, w których będą przenosiły duże obciążenia mechaniczne, jako:

WŁAŚCIWOŚCI:
Produkt zgodny z normą PN-EN 13163:2013-05
Powierzchnie płyty: 0,75 m2
Wytrzymałość na ściskanie: 150 kPa
Wytrzymałość na zginanie: 200 kPa
Współczynnik przewodzenia ciepła: lambda ? 0,035 W/mK
Klasa reakcji na ogień: E

DOSTĘPNE WYMIARY:
Grubość: 30 ÷ 200 mm
Szerokość: 600 mm
Długość: 1250 mm
Inne wymiary na zamówienie

WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI:
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe zakładka


Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Bryśkiewicz" s.c. realizuje projekt "Rozwój przez innowacje dla budownictwa"
WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH
PRIORYTETU I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”

DZIAŁANIA 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013