Materiały Budowlane, Usługi Transportowe, Pasze, Nawozy Sztuczne, Artykuły Ogrodnicze, Rolnicze i Przemysłowe

Materiały budowlane

Oferujemy szeroką gamę materiałów budowlanych, doradztwo techniczne oraz transport zakupionych materiałów z rozładunkiem na budowę.

materiały budowlane

materiały budowlane i wykończeniowe

Nasz asortyment:

 • CEMENT DYCKERHOFF  CEMENTOWNIA NOWINY
 • WAPNO HYDRATYZOWANE
 • BETON KOMÓRKOWY H+H,
 • CERAMIKĘ BUDOWLANĄ  CEGŁĘ PEŁNĄ,
 • WYROBY HUTNICZE, STAL
 • ZAPRAWY MURARSKIE, TYNKARSKIE, KLEJOWE KREISEL, ATLAS, KNAUF
 • SYSTEMY DOCIEPLEŃ  STYROPIAN AUSTROTHERM, WEŁNA ISOVER, ROCKWOOL,
 • TYNKI KREISEL
 • POKRYCIA DACHOWE PAPY ZWYKŁE, TERMOZGRZEWALNE
 • FOLIĘ DACHOWĄ I BUDOWLANĄ
 • SUCHĄ ZABUDOWĘ WNĘTRZ  PŁYTY KARTONOWO  GIPSOWE, REGIPS, KNAUF
 • PROFILE DO SUCHEJ ZABUDOWY
 • CHEMIĘ BUDOWLANĄ
 • NARZĘDZIA MALARSKIE I BUDOWLANE
 • INNE MATERIAŁY BUDOWLANE

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Bryśkiewicz" s.c. realizuje projekt "Rozwój przez innowacje dla budownictwa"
WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH
PRIORYTETU I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”

DZIAŁANIA 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013