Materiały Budowlane, Usługi Transportowe, Pasze, Nawozy Sztuczne, Artykuły Ogrodnicze, Rolnicze i Przemysłowe

Materiały budowlane

KREISEL KLEJ DO STYROPIANU STYRLEP 220

Zaprawa klejąco-zbrojąca w systemie ociepleń na styropianie

Skład: cement portlandzki, wypełniacze mineralne, domieszki modyfikujące

Gęstość objętościowa: ok. 1,45 g/cm?

Przyczepność do betonu w stanie powietrzno-suchym: ? 0,3 MPa

Przyczepność do styropianu: ? 0,1 MPa

Zawartość rozpuszczalnego chromu VI: ? 0,0002%

Temperatura stosowania (powietrza, podłoża, materiałów): od +5°C do +25°C

Proporcje mieszania z wodą: 6,0-6,3 litra wody na 25 kg suchej mieszanki

Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą: ok. 2 godziny (w temperaturze +20°C i wilgotności powietrza ok.60%)

Zużycie orientacyjne: ok. 4-5 kg/m2

waga 1 worka 25 kg

Zaprawa do wykonywania warstwy zbrojonej tkaniną szklaną na fasadowych płytach termoizolacyjnych ze styropianu, a także do przyklejania płyt styropianowych do podłoży, przygotowana fabrycznie w postaci suchej mieszanki spoiw, wypełniaczy mineralnych i domieszek modyfikujących. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę klejowo-szpachlową barwy szarej. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna, hydrofobowa, paroprzepuszczalna, o dużej przyczepności i elastyczności. Zaprawa spełnia wymogi z zakresu higieny radiacyjnej.

Podłożami do przyklejania płyt izolacyjnych mogą być m.in.: betony zwykłe, mury z elementów ceramicznych, silikatowych, betonowych, z betonów lekkich kruszywowych i komórkowych o powierzchniach surowych, otynkowanych lub z powłokami malarskimi względnie fakturowymi.


Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Bryśkiewicz" s.c. realizuje projekt "Rozwój przez innowacje dla budownictwa"
WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH
PRIORYTETU I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”

DZIAŁANIA 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013