Materiały Budowlane, Usługi Transportowe, Pasze, Nawozy Sztuczne, Artykuły Ogrodnicze, Rolnicze i Przemysłowe

Zielony Dom Bryśkiewicz - nie usuwać

Nawozy sztuczne – informacje

Co to są nawozy sztuczne

Nawozy mineralne ? potocznie zwane nawozami sztucznymi są to substancje wydobywane z ziemi i przetworzone lub produkowane chemicznie, wzbogacające glebę w składniki mineralne niezbędne dla rozwoju roślin, poprawiające strukturę gleby lub zmieniające jej kwasowość.

Nawozy sztuczne – znaczenie i podział

Źródłem pokarmu dla roślin jest gleba i powietrze. Z powietrza rośliny pobierają tlen, dwutlenek węgla i azot, a składniki mineralne oraz wodę czerpią z gleby. Intensywna hodowla roślin powoduje zubożenie gleby w składniki mineralne powodując stopniowe jej wyjaławianie. Jeżeli nie wyrówna się tych strat po pewnym czasie gleby tracą swoją początkową urodzajność. Można zapobiegać opisanym wyżej zjawiskom stosując nawozy sztuczne, bądź naturalne zwane również organicznymi.

Nawozy sztuczne podział

1) jednoskładnikowe
2) wieloskładnikowe

jednoskładnikowe

dzieli się ze względu na główny składnik nawozu sztucznego tzn. N, P, K, czyli są to nawozy sztuczne

 • azotowe
 • fosforowe
 • potasowe

wieloskładnikowe

dzieli się na:

 • nawozy złożone – wytwarzane na drodze reakcji chemicznych
 • nawozy mieszane – wytwarzane przez mechaniczne zmieszanie wielu składników

mikronawozy

dostarczają niezbędnych mikroelementów jak Cu, B, Zn, Cr, Co, Mn, i inne wywierając stymulujące działanie na wzrost roślin wymagane jest stosowanie niewielkich ilości takich nawozów w zależności od rodzaju gleby i uprawy

Nawozów sztuczne – podział na porę stosowania

 1. pogłówne, stosowane do zasilania rosnących już roślin.
 2. przedsiewne, nawozy do zasilania gleby przed zasiewem.
 3. nawozy sztuczne, które mogą być stosowane zarówno przed zasiewem, jak i w czasie wegetacji roślin.

Nawozy sztuczne wzbogacające glebę

Nawozy sztuczne (nawozy mineralne) są środkami wzbogacającymi glebę w składniki niezbędne dla rozwoju roślin.
Każdy nawóz sztuczny ocenia się wg zawartości substancji odżywczej dla rośliny, w przeliczeniu na czysty składnik, bądź na odpowiedniej glebie.
Należy stosować nawożenie harmonijne polegające na zachowaniu odpowiedniego stosunku między poszczególnymi składnikami nawozowymi, np. azot do potasu. Jest to tzw. prawo minimum, które głosi, że wydajność plonów zależy od ilości tego składnika, którego jest najmniej. Prawo to odnosi się również do wszystkich czynników warunkujących egzystencję, a więc wody, światła i ciepła.

Najczęściej stosowane nawozy sztuczne

 • superfosfat potrójny
 • kalimagnezja
 • siarczan amonu
 • siarczan magnezu
 • wapno magnezowe-tlenkowe
 • polifoska
 • saletrzak
 • wapniak rolniczy
 • mocznik granulowany
 • saletra amonowa
 • sól potasowa
 • fosforan amonu
 • wapno pocelulozowe
 • azotniak
 • kainit magnezowy
 • mączka fosforytowa

Dodatkowe informacje dotyczące sprzedaży nawozów sztucznych

Szeroki wachlarz nawozów sztucznych posiadamy w sprzedaży w naszej firmie przez cały rok.
Więcej informacji o oferowanych nawozach sztucznych na stronie Nawozy sztuczne


Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Bryśkiewicz" s.c. realizuje projekt "Rozwój przez innowacje dla budownictwa"
WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH
PRIORYTETU I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”

DZIAŁANIA 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013