Materiały Budowlane, Usługi Transportowe, Pasze, Nawozy Sztuczne, Artykuły Ogrodnicze, Rolnicze i Przemysłowe

Materiały budowlane

PĘDZEL ANGIELSKI BLUE DOLPHIN AKRYL

Pędzel angielski z włosia naturalnego. Idealny do malowania ;

  • farbami akrylowymi,
  • olejnymi,
  • lakierami,
  • emulsjami

Rączka drewniana, nielakierowana.

25 mm , 38 mm , 50 mm , 63 mm , 76 mm

bd 63mm b d 38mm


Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Bryśkiewicz" s.c. realizuje projekt "Rozwój przez innowacje dla budownictwa"
WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH
PRIORYTETU I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”

DZIAŁANIA 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013