Materiały Budowlane, Usługi Transportowe, Pasze, Nawozy Sztuczne, Artykuły Ogrodnicze, Rolnicze i Przemysłowe

Materiały budowlane

SCHRODERR WIERTŁO KOBALTOWE DO METALU

WYSOKIEJ JAKOŚCI STAL SZYBKOTNĄCA, STOPOWA O 5% PROCENTOWEJ ZAWARTOŚCI KOBALTU, OGRANICZA PRZEGRZEWANIE PODCZAS WIERCEŃ 

SPECJALNA GEOMETRIA OSTRZA ZAPEWNIA WIERCENIE BEZ ZADZIORÓW, CZYSTY I KONCENTRYCZNY OTWÓR.

kobalt 4 mm

KOBALT 5 MM

KOBALT 7MM

KOBALT 10MM

KOBALT 12MM


Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Bryśkiewicz" s.c. realizuje projekt "Rozwój przez innowacje dla budownictwa"
WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH
PRIORYTETU I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”

DZIAŁANIA 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013