Materiały Budowlane, Usługi Transportowe, Pasze, Nawozy Sztuczne, Artykuły Ogrodnicze, Rolnicze i Przemysłowe

Materiały budowlane

STYROPIAN Austrotherm PREMIUM 031 FASSADA ZAKŁADKA

 Płyty z polistyrenu ekspandowanego Austrotherm EPS FASSADA PREMIUM zaleca się stosować w budownictwie jako izolację termiczną:

Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe 
w zestawach wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych, objętych Aprobatą Techniczną,
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe w złożonych systemach izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi, zgodnych z wymaganiami ETAG 004,
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania (ETICS), zgodnych z wymaganiami PN-EN 13499, w których potwierdzono przydatność wyrobu o właściwościach techniczno-użytkowych, przywołanych w kodzie wyrobu.Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych
należy prowadzić zgodnie z zaleceniami systemodawcy, dotyczącymi
oceny nośności podłoża, przyczepności międzywarstwowej
(zalecane przeszlifowanie płyt), aplikacji oraz dojrzewania systemu, tj. min.
stosując osłony na rusztowaniach zapewniające
prawidłowy przebieg procesów związanych z zastosowaniem
kolejnych elementów całego systemu.

WŁAŚCIWOŚCI:
Produkt zgodny z normą PN-EN 13163:2009
Powierzchnie płyty: 0,5 m?
Wytrzymałość na rozciąganie: ? 100 kPa
Wytrzymałość na zginanie: ? 115 kPa
Współczynnik przewodzenia ciepła: lambda ? 0,031 W/mK
Klasa reakcji na ogień: E
 

DOSTĘPNE WYMIARY:
Grubość: 5 – 20  cm
Szerokość: 50 cm
Długość: 100 cm


Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Bryśkiewicz" s.c. realizuje projekt "Rozwój przez innowacje dla budownictwa"
WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH
PRIORYTETU I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”

DZIAŁANIA 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013